Je to pohádková záhrada miestami až vysekaná v skale.