Noha prvého návštevníka prekročila jeho brány v roku 1949.