Červec smrekový - Physokermes piceae

Červec smrekový - Physokermes piceae

Na vetvičkách smrekov sú viditeľné hnedé "nádory", ktoré sú v skutočnosti dospelé samičky červca. Škodia cicaním rastlinných štiav  na ihliciach alebo kôre konárikov. Premnožujú sa na teplých a suchších stanovištiach. Za rok majú jednu generáciu. Zasahujeme hneď po zistení. Ošetrenie treba v 7 až 10 dňových intervaloch aspoň dvakrát zopakovať. Telo majú pokryté ochrannou voskovou vrstvou, preto sa odporúča pridať aj zmáčadlo Citowett.

Chemická ochrana:

Applaud 25 WP

Basudin 600 EW

Ultracid 40 WP

Talstar 10 EC

Biologická ochrana:

chrobák Cryptolaemus montrouzieri